آفت دهان

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
آفت دهان

آفت دهان:

یک بیماری شایع است که به شکل زخم های سطحی کوچک و دردناک است.ضایعه ابتدا خود را به شکل یک پاپول ( سفت دانه) یا وزیکول (حباب مایع) نشان می دهد و در عرض چند ساعت سطح آن نکروز (بافت مردگی) این ضایعه به شکل یک زخم کوچک و کم عمق سفید رنگ که اطراف آن را اریتم(سلول های چربی زیر پوست) احاطه کرده است ،می باشد. ضایعه به ترتیب شیوع در مخاط گونه ،مخاط لب و لبه های زبان و کام نرم است.
علت بیماری ناشناخته است ولی عواملی به عنوان محرک شناخته شده اند:
استرس روحی، تغییرات هورمونی در زنان مثل عادت ماهانه و یائسگی،٬غذاها (شکلات ،میوه ،آجیل)


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.