کهیر

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
کهیر

کهیر :

کهیر یک واکنش عروقی پوست می باشد که به شکل پاپول(سفت دانه) یا پلاک قرمز رنگ زود گذر، در شکل و اندازه های مختلف بروز می کند. خارش و احساس سوزش از  مشخصات آن است.
انواع کهیر:

کهیر حاد: مدت زمان آن کمتر از ۶هفته است.
کهیر مزمن: بیش از ۶هفته و ممکن است سال ها طول بکشد.
کهیر دارای دو ویژگی است:

وجود خارش در ضایعه
گذرا بودن ضایعات
درمان:

۱_ شناسایی عوامل مولد آلرژی و دوری کردن از آنها
۲_ کمپرس سرد
۳_ آنتی هیستامین خوراکی
۴_ کورتون خوراکی
۵_ آرامبخش شبانه
۶_ کتوتیفن به عنوان داروی پیشگیری کننده ،در موارد کهیر مزمن استفاده می شود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.