علل بروز شب ادراری

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
علل بروز شب ادراری

علل بروز شب ادراری

1.  ناپایداری مثانه : کاهش ظرفیت مثانه و در نتیجه تخلیه زود به زود ادرار در بسیاری از کودکان مبتلا به بی اختیاری در شب و روز
2.  تاخیر در تکامل مغزی : کنترل ادرار یعنی تکامل مغز برای اینکه بتواند دریچه پیشابراه به اراده ی شخص منقبض یا شل شود.
3.  ارث : احتمال بروز شب ادراری در کودکانی که والدین آنها خود مبتلا به شب ادراری بوده اند بیشتر است و آنان نیز دچار این اختلال بوده یا می باشند.
4.  اختلالات روانی : اختلالات روانی فقط در 20 درصد کودکان وجود دارد.
5.  علل عضوی : در صورت وجود علل عضوی در دستگاه ادراری کودک مبتلا باید به پزشک ارجاع شود.


روش های درمانی بی اختیاری ادرار

1.  ابتدا لازم است آموزش مناسب آداب تخلیه همراه با تشویق از طرف والدین صورت گیرد
2.  تهیه یادداشت از وضعیت کنترل ادرارکودک هم برای تعیین وضعیت اولیه اختلال و هم پیگیری پیشرفت کودک
3.  محدود ساختن مصرف مایعات از ساعات عصر به بعد و بیدار کردن شبانه کودک برای رفع ادرار
4.  استفاده از تشکچه های مخصوص که با رسیدن اندک رطوبت به آن رنگ به صدا در می آید سبب بیداری کودک هنگام شروع دفع ادرار و کنترل آن می گردد.
(این روش در بیش از 50 درصد موارد موجب کنترل ادرار در کودکان مبتلا به شب ادراری شده است).
5.  از داروها بندرت و فقط به عنوان آخرین وسیله و در موارد شدید استفاده می شود. اکثر این کودکان با مصرف دارو بهتر می شوند و تقریبا یک سوم آنان بهبودی کامل خواهند یافت، اما احتمال عود شب ادراری در برخی نیز وجود دارد

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.