بی اختیاری ادراری

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
بی اختیاری ادراری

.
بی اختیاری ادراری

بی اختیاری ادراری به دفع مکرر ادرار در لباس یا رختخواب گفته می شود
تقریبا 15 درصد از بچه های طبیعی تا سن 5 سالگی دچار شب ادراری می شوند
اما وجود شب ادراری پس از این سن دیگر طبیعی نبوده و باید بررسی شود. شب ادراری در پسرها شایع تر از دخترهاست و به طور کلی دختران نسبت به پسران زودتر قادر به کنترل ادرار خواهند بود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.