شب ادراری

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
شب ادراری


استفاده از دارو برای درمان شب ادراری آخرین گزینه درمان است.
اکثر کودکانی که به بیماری شب ادراری دچار هستند با مصرف دارو بهتر می شوند و تقریبا یک سوم آنان بهبودی کامل خواهند یافت، اما احتمال عود شب ادراری در برخی نیز وجود دارد.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.