زمان مصرف آنتی بیوتیک ها

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
زمان مصرف آنتی بیوتیک ها


💠 بهتر است آنتى بیوتیکها را یک ساعت قبل یا دوساعت بعد ازغذا میل کنید، مگر آنهایی که توصیه شده همراه غذا استفاده شوند زیرا مصرف غذا مانع از جذب اکثر آنتی بیوتیکها می شود.
 
 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.