آب پرتقال ضدسنگ کلیه

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۴
آب پرتقال ضدسنگ کلیه

📝آب پرتقال ضدسنگ کلیه:

سیترات پتاسیم باعث جلوگیری از سنگ کلیه میشود
طعم ترش انواع مرکبات به علت سیترات است،ولی آب پرتقال بیشترین اثر را درپیشگیری از تشکیل سنگ جدید دارد.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.