داروهای کورتون

 ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
داروهای کورتون

📝داروهای کورتون:

🔴هیدروکوتیزون
⚪️کورتیزون
🔴پردنیزون
⚪️پردنیزولون
🔴متیل پردنیزولون
⚪️تریامکینولون
🔴پارامتازون
⚪️بتامتازون
🔴دگزامتازونبرای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.