نکاتی در مورد پیشگیری از عقرب گزیدگی

 ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
نکاتی در مورد پیشگیری از عقرب گزیدگی

- مهمترین نکته احتیاط در پوشیدن لباس و کفش در مناطق عقرب خیز است.
- پا برهنه در محیط باز در شب راه نروید.
- برای خوابیدن در محیط باز از تختهای بلند و پایه دار استفاده کنید.
- در صورت نیاز به اسکان در چادر، آن را در محیطی باز و دور از نخاله ها و باقیمانده های ساختمانی برپا کنید.
- از فرو بردن دست بدون محافظ در زیر سنگها، حفره ها و سوراخهای فاقد دید کافی خودداری کنید.

کمک های اولیه در عقرب گزیدگی
نکته مهم در مواجه با عقرب گزیدگی، سرد نمودن محل گزش و انتقال سریع بیمار به اولین مرکز بهداشت است.
1.  خونسردی خود را حفظ کنید.
2.  به فرد آسیب دیده اطمینان دهید و او را آرام کنید. آرامش فرد باعث می شود جذب زهر کند شود.
3.  از کمپرس سرد در محل گزش استفاده کنید. دقت کنید هرگز یخ را مستقیماً روی پوست قرار ندهید.
4.  عضو آسیب دیده را بی حرکت کنید و پایین تر از سطح قلب نگه دارید.
5.  از هرگونه دستکاری محل گزش اعم از برش، مکش و سوزاندن اکیداً خوداری شود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.