برای رفع خستگی چشم

 ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
برای رفع خستگی چشم

برای رفع خستگی چشم ناشی ازکار باموبایل لازمست قسمتهایی که درتصویرنشان داده را ماساژ دهیم.ماساژ باید بانوک انگشتان به مدت1دقیقه انجام شود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.