بهترین زمان تمرینات ورزشی چه وقت است؟

 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
بهترین زمان تمرینات ورزشی چه وقت است؟

چه زمانی از شبانه روز را جهت تمرین انتخاب کنیم؟
بهترین زمان برای تمرین، به طور کلی توسط علم تعیین نمی شود، بلکه در واقع به شرایط زندگی و نیز به میزان مسئولیت شما بستگی دارد.
جهت بهترین نتیجه گیری، نیاز هست که فرد هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روانی در بهترین شرایط خود قرار داشته باشد.
ریتم بیولوژیکی هر فردی می تواند نسبت به فرد دیگر متفاوت باشد. عاملی که می تواند فعالیت یک شخص را تحت تاثیر قرار دهد به هماهنگی میان زمان خواب و بیداری مربوط می شود. این هماهنگی، از ایجاد استرس و آسیب ناخواسته جلوگیری کرده و میزان عملکرد را افزایش می دهد. با این وجود تفاوت عمده در ریتم شبانه روزی افراد مربوط به زمان بیداری آنها می باشد.
صبح:
- تستسترون در اوج خود قرار دارد.
- هشیاری، صبح دیروقت به اوج خود می رسد.
- قدرت حافظه بهترین عملکرد را دارد.
- دمای بدن پایین است.

بعد از ظهر:
- آستانه تحمل درد در بالاترین سطح خود قرار دارد.
- احتمال کاهش انرژی بعد از ظهر وجود دارد.
- بعد از ظهر، آدرنالین و دمای بدن افزایش پیدا می کند.
- بعد از ظهر، حداکثر زمان تعادل بین فعالیت فیزیکی و روانی برقرار است.
 
عصر:
- هماهنگی، استقامت و دمای بدن در اوج خود قرار دارند.
- فعالیت ریه ها، بهترین عملکرد را دارند.
- قدرت و انعطاف پذیری بدن در بهترین شرایط خود قرار دارد.
- قدرت تمرکز افت پیدا می کند.

شب:
- از ساعت 9 شب، بدن شروع به تولید ملاتونین اضافی کرده و آماده خواب می باشد.
- فعالیت های بدنی، جهت آماده شدن برای خواب کاهش پیدا می کنند.

با توجه به اینکه تمامی موارد عنوان شده، در یک زمان مشخص روز در حد بالای خود قرار نمی گیرند، لذا مشخص کردن بهترین زمان تمرین،  کاری مشکل بوده ولی با اطلاعات داده شده به نظر می رسد که بعد از ظهر، بدن بیشترین آمادگی را هم از لحاظ روانی و هم جسمی داشته باشد.

بهترین زمان:
1- صبح: بهترین پتانسیل جهت ساخت عضله را داراست، زیرا تستسترون در ساخت عضله و نیز بازسازی عضله بسیار حیاتی بوده، همچنین تمرکز ذهنی در اوج خود قرار داشته که هماهنگی بین عضله و مغز را فراهم می سازد.
2- بعد از ظهر: بهترین زمان برای شکستن حالت تمرین از فرم عادی خود با روش های شوک دادن به عضلات، زیرا که آستانه تحمل درد بالا بوده و محدودیت های بدن می توانند کنار گذاشته شوند.
3- عصر: بهترین زمان برای تمرین های سخت و سنگین می باشد. این زمان جهت فعالیت فیزیکی در حداکثر میزان خود قرار دارد.


آیا تغییر دادن زمان تمرین از صبح به ظهر و به شب و بالعکس می تواند موثر باشد؟
1- اثرات مثبت: مهمترین اثر مثبت متغیر بودن زمان تمرین، تاثیرگذاری از تمامی موارد در زمان های مختلف می باشد. همچنین از خطر عادت کردن بدن به یک رژیم عادی روزانه جلوگیری می کند.
2- اثرا ت منفی: مهمترین اثر منفی متغیر بودن زمان تمرین، مدت زمان زیادی جهت برنامه ریزی می باشد، این عامل می تواند باعث ایجاد استرس شدید در فرد شود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.