شرایط نگهداری اشکال دارویی مختلف

 ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
شرایط نگهداری اشکال دارویی مختلف

1- قرص و کپسول ( شامل کپسول های سخت مثل آموکسی سیلیسن و نرم مثل پرل ها ):
- انواع خوراکی: به دلیل پایین بودن دمای یخچال نسبت به محیط بیرون، رطوبت بالاتری دارد و در صورت گذاشتن در یخچال زودتر فاسد می شوند. البته به شرط رعایت دمای ٢٥ درجه منزل بنابراین موقع مسافرت و خاموش کردن کولر نگهداری در یخچال بهتر است.
- انواع واژینال: در صورت رعایت شرایط نگهداری و اپلیکاتور یکبار مصرف تا آخر تاریخ انقضا قابل مصرف می باشند.
❌در مورد دارو های فله ای در صورت وجود رطوبت گیر و محکم بودن درب ظرف، ملاک تاریخ انقضا دارو می باشد.

2- پماد، کرم و ژل:

- انواع موضعی: در صورت جمع کردن قسمت مصرف شده تیوپ و محکم بودن درب حداکثر تا زمان انقضا قابل نگهداری است.
- انواع چشمی: تا یک ماه از زمان باز شدن قابل مصرف می باشند.
- انواع واژینال: بعد از باز کردن تا یک ماه قابلیت مصرف دارند.

3- قطره:
- انواع چشمی: این شکل دارویی در صورت عدم تماس در موقع مصرف بعد از باز کردن حداکثر تا یک ماه قابل مصرف می باشد.
- انواع گوشی و بینی: در صورت محکم بودن درب ظرف بعد از مصرف در صورت عدم یخ زدگی و تغییر رنگ حداکثر تا پایان تاریخ انقضا قابل استفاده می باشد، هر چند باید در نظر داشت که با مصرف تدریجی احتمال تغلیظ آن می باشد.
- انواع خوراکی: در صورت باز کردن دارو حداکثر تا یک ماه قابل نگهداری است و فقط در مورد قطره نیستاتین بعد از شروع مصرف تا یک هفته در یخچال قابلیت نگهداری دارد.


4- شربت:
- انواع سوسپانسیون: بعد از آماده سازی، در دمای اتاق تا هفت روز و در یخچال تا چهارده روز قابل نگهداری است.
- انواع مایع: بعد از باز کردن درب اصلی  در صورت محکم بودن درب آن و عدم تغییر خواص ارگانولپتیک ( بو ، مزه و رنگ ) در مورد شربت ها تا یک ماه و شربت های الگزیر تا آخر تاریخ انقضا مصرف می شود. هر چند به جهت تغلیظ دارو با مصرف تدریجی آن استفاده آن در کودکان و سالمندان توصیه نمی شود.

5- اسپری:

در صورت شستشوی صحیح سیلندر، تا پایان تاریخ انقضا قابل استفاده می باشند.

6- آمپول:
آمپول ها به عنوان داروی یکبار مصرف بوده و بلافاصله بعد از باز شدن باید استفاده و باقیمانده آن دور ریخته شود، مگر اینکه در محیط استریل شکسته و نگهداری شود که این موضوع فقط در محیط آزمایشگاه ها امکان پذیر می باشد.

7- ویال:
این شکل دارویی به صورت چند دوز و چند بار مصرف بوده و ویال های مایع تا چهار هفته بعد از شروع مصرف قابل نگهداری می باشند ( مانند ویال های انسولین و لیدوکایین ) و در انواع دیگر مقدار باقیمانده بعد از شروع مصرف دور ریخته می شوند و در مورد ویال های لیوفلیزه ( پودری ) بعد از انحلال طبق بروشور کارخانه سازنده قابلیت نگهداری دارند.

8- سرم:
- انواع تزریقی: بعد از قرار دادن ست سرم بلافاصله باید تزریق شوند.
- انواع شستشو: بلافاصله بعد از باز کردن برای شستشوی زخم ها باید استفاده شود، زیرا در غیر این صورت در زخم های باز می تواند موجب عفونت گردند. فقط در مواردی که جهت غرغره و شستشوی بینی و سینوس ها مورد استفاده قرار می گیرند با لحاظ کردن خواص ارگانولوپتیک قابلیت نگهداری به مدت محدود وجود دارد.

9- پودرهای خوراکی:
در صورت باز شدن با رعایت شرایط خشک و دور از نور آفتاب قابل نگهداری است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.