بی اشتهایی در کودکان

 ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
بی اشتهایی در کودکان

در سال دوم زندگی، به علت کم شدن سرعت رشد، نیازهای تغذیه ای کودکان کاهش می یابد. به همین دلیل در سال دوم زندگی، اغلب کودکان بی اشتها به نظر می رسند.
این بی اشتهایی طبیعی است و دلیل بر بیماری کودک نمی باشد. از سال سوم به بعد، متناسب با تحرک و سرعت رشد کودک، نیازهای تغذیه ای بیشتر خواهد شد.
تنها معیار مطمئن برای تأیید بی اشتهایی کودک، کندی منحنی رشد است.
بی اشتهایی در کودکان می تواند به دلایل روانی یا جسمانی ایجاد شود، از جمله:
1- وابستگی شدید عاطفی به شیر مادر
2- اختلالات روانی کودک
3- برخی بیماری ها
4- مصرف دارو

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.