تغذیه مادر شیرده دارای دوقلو

 ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
تغذیه مادر شیرده دارای دوقلو

مادری که دو کودک را شیر می دهد حتما باید تغذیه کافی داشته باشد وگرنه مشکل کمبود شیر پیدا می کند و ذخائر بدنش تحلیل می روند.
پس دو برابر نیاز یک مادر شیرده معمولی باید غذا مصرف کند. یک مادر شیرده روزی ۵۰۰ کالری اضافه تر باید انرژی مصرف کند و احتیاج به ۱۰۰۰ کالری انرژی بر نیاز معمولی دارد.
حتما باید روزانه ۳۰گرم پروتئین علاوه بر نیازش و ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ میلی گرم کلسیم دریافت کند. در دیگر مواد مغذی تفاوتی وجود نخواهد داشت.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.