همسرداری

 ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
همسرداری

جنگ منجر به شکست را شروع نکنید.

درباره اختلاف های خودتان می توانید بدون سرزنش، تحقیر و انتقاد با هم گفتگو کنید اما تلاش برای تغییر همه رفتارهای همسرتان به معنی زندگی مشترک نیست، به معنی یک جنگ منجر به شکست است.

همه نظرات دیگران را جدی نگیرید.
این که اطرافیان درباره شما و همسرتان چه قضاوتی دارند مهم نیست!
مهم این است که از زندگی مشترک با همسرتان لذت ببرید و به توصیه های غیرمنطقی دیگران توجه نکنید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.