اصول تربیتی کودکان

 ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
اصول تربیتی کودکان

1- در کوتاه مدت، انتظار پیشرفت زیادی نداشته باشید.
2- توقع خود را کم کنید و پیشرفت های کوچک او را نیز در نظر بگیرید.
3- در هر زمان، تنها بر یک مشکل تمرکز نمایید.
4- با دید مثبت نگاه کنید و هرگز از تحسین کودک خود غافل نباشید. زیرا تحسین و تمجید کودک بسیار ارزشمند است.
5- مادران و پدران، لطفا در تربیت فرزندان خود، هماهنگ عمل کنید.
به خاطر داشته باشید که:
نشان دادن نارضایتی از رفتارهای نامناسب کودک، تنها زمانی مؤثر خواهد بود که قبل از آن، فرزند خود را به دلیل رفتارهای مناسبش تشویق کرده باشید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.