پیشنهاد کلی در درمان شب ادراری

 ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
پیشنهاد کلی در درمان شب ادراری

1- جلب همکاری و انگیزه ی کودک برای رو به رو شدن با این مسئله، بسیار مهم است.
2- از کودکان بزرگتر می توان توقع داشت که پس از شب ادراری، لباس خواب کثیف یا شلوار راحتی خود را شخصا بشویند.
3- نباید پس از شام هیچ گونه مایعاتی به این گونه کودکان داده شود.
4- کودک باید قبل از خواب، ادرار کرده باشد.
5- بیدار کردن پی در پی کودک برای رفتن به دستشویی، فقط در تعداد کمی از کودکان مؤثر است و ممکن است بیشتر از آن که مفید باشد، باعث ایجاد یا تشدید خشم در کودک و والدین گردد.
6- والدین یا سایرین باید از تحقیر و مجازات طفل، به شدت پرهیز کنند.
7- باید توجه داشت که اساس درمان این نوع بیماران، بهبود در تصور و نگرش بیمار نسبت به خودش می باشد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.