⁣چطور بدون آنکه همسرتان را ناراحت کنید از او انتقاد کنید؟

 ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
⁣چطور بدون آنکه همسرتان را ناراحت کنید از او انتقاد کنید؟

⏱ ⁣زمان مناسب را انتخاب کنید:
⁣اول از همه باید زمان و مکانی را انتخاب کنید که احساس می‌کنید همسرتان حوصله‌ی شنیدن واقعیتی دردناک را درباره‌ی خودش دارد؛ فرقی هم نمی‌کند که این واقعیت درباره‌ی چیز کوچکی مثل لباسی باشد که شما از آن متنفرید یا درباره‌ی چیز بزرگی مثل بی‌احساس‌بودنش در رابطه با شما.

⁣🔹 ⁣انگیزه‌ی خود را توضیح دهید:
⁣ناراحتی از انتقاد زمانی رخ می‌دهد که همسرتان احساس کند قصد عیب‌جویی یا قضاوت بی‌مورد دارید. پس لازم است برای او توضیح دهید که هدف‌تان از این انتقاد، کمک به او و بهبود رابطه‌تان است.

⁣✔️⁣نحوه‌ی بیان خود را انتخاب کنید:
⁣اگر می‌دانید همسرتان درمورد لحن خاصی حساسیت دارد، در زمان انتقاد یاد بگیرید چطور از این لحن استفاده نکنید.

⁣⁣✅ روی راه‌حل تمرکز کنید، نه مشکل:
⁣قبل از اینکه مشکل را مطرح کنید، در خلوت خود به راه‌حل‌ها و نحوه مطرح کردن آنها با همسرتان فکر کنید. ⁣ولی خودتان در تنهایی راه‌حلی را قطعی نکنید. ممکن است همسرتان نظر دیگری داشته باشد و پافشاری بی‌مورد شما روی یک راه‌حل، بی‌جهت سبب مشاجره شود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.