کفش مناسب بپوشید

 ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
کفش مناسب بپوشید

- کفش پاشنه بلند: با تغییر مرکز ثقل موجب اعمال فشار بیش ازحد به ستون فقرات می شود.

- کفش بدون پاشنه: قوس کف پا را پر نمی کند و باعث درد در کف پا، مچ، زانو و کمر می شود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.