مکیدن انگشت یا پستانک بعد از ۳ سالگی منجر به موارد زیر می شود:

 ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
مکیدن انگشت یا پستانک بعد از ۳ سالگی منجر به موارد زیر می شود:

🔹رویش دندانهای کج
🔹ایجاد بیماریهای عفونی
🔹تاثیر در رشد سقف دهان
🔹نادرست قرار گرفتن زبان و مشکلات گفتاری

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.