به خردسالان آموزش بدهید:

 ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
به خردسالان آموزش بدهید:

- به غریبه ها بگویند خانم و آقا و نگویند عمو و خاله.
- عمووخاله گفتن موجب ایجاد زمینه اعتماد در کودک می شود و به راحتی فریب می خورد.
- این معضل فرهنگی  به حدی است که حتی در دوبله فیلمها هم از این واژه ها استفاده می کنند.
- اما شما به کودکان آموزش بدهید که هیچ غریبه ای عمو و خاله اش نیست.
- امنیت بخش تر و البته مؤدبانه تر این است که آنها را خانم و آقا صدا بزنند.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.