راههای علمی انتقال سرماخوردگی را بشناسیم:

 ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
راههای علمی انتقال سرماخوردگی را بشناسیم:

- تماس از طریق دست دادن با فرد آلوده
- تماس با ذرات معلق در هوا (منتشر شده از فرد بیمار)
- روبوسی کردن
- تماس از طریق اشیاء و وسایل
- ویروس ها می توانند تا ساعت ها بر روی دست زنده بمانند
- پس شستشوی مداوم دست ها به خصوص در مهد کودک ها، مدارس و محل کار می تواند انتقال ویروس بیماریزا را کاهش دهد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.