دشمنان ستون فقرات را بشناسید

 ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
دشمنان ستون فقرات را بشناسید

1) شکم بزرگ
2) بد خوابیدن
3) بغل کردن بچه‌
4) نشستن چهار زانو یا دو زانو
5) ایستادن طولانی
6) بلند کردن جسم سنگین

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.