تزریق انسولین

 ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
تزریق انسولین

محل های اصلی تزریق انسولین کجاست ؟

🔹شکم (دور ناف)

🔹سطح پشت بازوها

 🔹سطح جلویی و پشتی ران ها

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.