وارفارین

 ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
وارفارین

در مصرف وارفارین با سبزیجات برگ دار سبز (کاهو, اسفناج, کلم, شلغم, سویا، گل کلم، کلم پیچ)، غذاهای حاوی ویتامین ،kگوشت (جگر, گوشت گاو و خوک) اثر دارو کاهش می یابد. بستنی جذب وارفارین را کم می کند و پیاز سرخ شده فعالیت آن را افزایش می دهد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.