مراحل استفاده از اسپری های بینی

 ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
مراحل استفاده از اسپری های بینی

1.اسپری را تکان دهید.

2.هنگامی که برای اولین بار از اسپری استفاده می کنید یک یا دوبار در هوا اسپری کنید در استفاده های بعدی تکرار این مرحله لازم نیست.

3.بنشینید و سر را کمی به طرف جلو خم کنید.

4. نوک اسپری را به اندازه یک و نیم سانتی متر وارد بینی کنید و سوراخ دیگر بینی را با انگشت ببندید.

5.با فشار دادن به کمک نوک انگشت سبابه و نشانه درحالی که دهان را بسته نگه داشته اید به داخل بینی اسپری کنید وهم زمان به آهستگی نفس بکشید.

6. اسپری را از بینی خارج کنید و سر را کاملا به طرف خود خم کنید.

7.پس از چند ثانیه صاف بشینید و از راه دهان نفس بکشید.

8.اگر لازم است این عمل را برای سوراخ دیگر بینی تکرار کنید مراحل فوق را تکرار نمایید.

 

در این اسپری ها سیستم پمپاژ کننده دارو رسانی را در3/1 قدامی بینی که فاقد مژک است انجام می دهد، بنابراین مدت زمانی که دارو در بینی باقی می ماند نسبتا طولانی می باشد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.