✍🏻برای جلوگیری از چین و چروک صورت ورزش های زیر را انجام دهید:

 ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
✍🏻برای جلوگیری از چین و چروک صورت ورزش های زیر را انجام دهید:


1️⃣لب ها را به حالت سوت زدن درآورید و سپس به حالت اول برگردانید.این حرکات را چندین بار در روز انجام دهید.
2️⃣دهان و گونه ها را با هوا پر کرده و 10ثانیه نگه دارید و بعد هوا را خالی کنید و ده مرتبه در روز انجام دهید.
3️⃣دهان را تا حد ممکن باز کنید و سپس به حالت اول برگردانید.و این حرکت را ده بار در روز انجام دهید.
4️⃣از ماسک های صورت استفاده کنید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.