✍🏻نکاتی برای کاهش درد در زمان قاعدگی:

 ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
✍🏻نکاتی برای کاهش درد در زمان قاعدگی:

🔸دوش آب گرم

🔹عدم مصرف قهوه

🔸پوشیدن لباس زیرنخى
🔹ورزش سبک وپیاده روى
🔸تعویض زودبه زود نواربهداشتى
🔹شستشوى منظم ازجلو به سمت مقعد

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.