آمپول دگزامتازون و بتامتازون

 ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
آمپول دگزامتازون و بتامتازون

💉 آمپول دگزامتازون و بتامتازون در سرماخوردگی جنبه درمانی ندارند.

🔹بیشتر به عنوان کورتون برای سرحال شدن ظاهری بیمار مصرف می شود.

🔹تنها زیر نظر پزشک و به صورت محدود در موارد حساسیت، از آن استفاده کنید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.