✍🏻عوامل خطرساز پوکی استخوان:

 ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
✍🏻عوامل خطرساز  پوکی استخوان:

🔹نداشتن دوره های قاعدگی
🔹سابقه خانوادگی
🔹افراط در نوشیدن الکل
🔹وزن کم بدن
🔹سیگار کشیدن
🔹اختلال غذاخوردن

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.