✍🏻استفاده از دستگاه تست قند خون

 ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
✍🏻استفاده از دستگاه تست قند خون

هنگام استفاده از دستگاه تست قند نباید انگشت را برای جمع شدن خون فشار داد زیرا سبب تغییر قند خون می شود.
انگشت را آویزان نگه دارید تا خون به آرامی در آن جمع شود.
نیدل را به کناره های نوک انگشت وارد کنید چون گیرنده های حسی کمتری در آن جا وجود دارد پس درد کمتری را حس می کنید.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.