✍🏻تاثیرخواب نیمروزی:

 ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
✍🏻تاثیرخواب نیمروزی:

۲۰ دقیقه:
افزایش انرژی وهوشیاری

۴۰ دقیقه:
باعث کمی خستگی بعدخواب

۶۰ دقیقه:
کمک به حافظه ولی کمی خستگی بعدخواب

۹۰ دقیقه:
بهترین زمان بدون خستگی بعدازخواب

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.