✍🏻 علل چاقی

 ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
✍🏻 علل چاقی

♦️چاقی زمانی ایجاد می‌شود که کالری موجود در مواد غذائی خورده شده در شبانه‌روز بیش از میزان کالری مورد نیاز جهت فعالیت‌های شبانه‌روز و متابولیسم پایه بدن باشد.
 
🔸یعنی اگر مواد غذائی خورده شده بیش از میزان مورد نیاز باشد، مقدار اضافه تر نمی سوزد و به صورت چربی ذخیره میگردد و باعث اضافه وزن وچاقی میشود.
 
👈🏻 به طور ساده زمانی چاقی ایجاد می‌شود که:

 🔺مصرف مواد غذائی زیاد شود.

🔺فعالیت کم شود.

 🔺بنا به دلایلی متابولیسم پایه بدن کم گردد.
 
👈🏻مهم‌ترین عامل چاقی، افزایش مصرف مواد غذائی به ویژه مواد غذائی پرکالری است و سه دلیل اصلی دارد:

1️⃣ پرخوری:
که در آن فرد زیاد می‌خورد، یعنی تعداد دفعات، حجم و محتوای کالری مواد غذائی فرد زیاد است.

2️⃣بدخوری:
فرد به نظر خودش کم می‌خورد، ولی به اشتباه و به علت عدم آگاهی، مواد غذائی پرکالری مصرف می‌نماید. در این مورد، تعداد دفعات و حجم محدودی غذا دریافت می‌کند ولی محتوای کالری مواد غذائی مصرفی او زیاد است.

3️⃣خرده‌خوری (ریزه‌خواری):
فرد به نظر خودش خیلی نمی‌خورد ولی اگر مواد غذائی خورده شده در طی یک شبانه‌روز را با ذکر نوع و مقدار یادداشت نماید، متوجه میزان خرده‌خوری خود خواهد شد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.