✍🏻عوارض تتوی خط مژه و خط چشم

 ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
✍🏻عوارض تتوی خط مژه و خط چشم

این روزها استفاده از تتو برای  خط چشم و خط مژه بسیار فراگیر شده است و بسیاری افراد از عوارض اینگونه کارهای تهاجمی اطلاعی ندارند.
تتو در مناطق اطراف چشم جز پرخطرترین و حساسترین مناطق جهت این کار میباشد و لازم است تتوکار و فرد مراجعه کننده اطلاع کافی از عواقب و خطرات این کار داشته باشند.

👈از جمله برخی عوارض در این منطقه:

🔸آسیب شیمیایی به چشم و مناطق اطراف چشم

🔸آسیب اناتومیکی به ساختارهای اطراف چشم به خصوص مجاری اشک

🔸پخش شدن پیگمان های رنگی اطراف چشم

🔸ایجاد حساسیت های گذرا در این مناطق

🔸ایجاد حساسیت های مزمن و ایجاد گرانولوم در اطراف خط تتو میباشد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.