تن ماهی

 ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
تن ماهی


اگر بیش از یک بار در هفته تن ماهی میخورید منتظر معده درد های عصبی باشید.
نیترات موجود در تن ماهی موجب ایجاد معده درد های عصبی می شود.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.