تجهیزات پزشکی

پد کشکک زانو پاک سمن
Pattelar strap
۴,۵۵۰ تومان
موجود نیست
زانو بند دوکاره پاک سمن
Woolen knee support (with adjustable straps(
۱۲,۴۰۰ تومان
موجود نیست
ساق بند زانو بند حوله ای پاک سمن
Towelly knee support
۱۶,۰۰۰ تومان
موجود نیست
موجود نیست
قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن
Neoprene ankle support (with spring(
۳۹,۵۰۰ تومان
موجود نیست
زانو بند نئوپرنی چهار فنره پاک سمن
Neoprene knee support (with spring)
۴۷,۷۰۰ تومان
موجود نیست
پد خار پاشنه پاک سمن
Heel pad
۹,۵۰۰ تومان
موجود نیست
قوزک بند لیگامانی پاک سمن
Ligament ankle support
۱۶,۵۰۰ تومان
موجود نیست
کفی راحتی و ضد عرق پا طب صنعت
ماساژ و تهویه هوا
۲۳,۰۰۰ تومان
موجود نیست
موجود نیست
قوزک بند نئوپرن قابل تنظیم طب و صنعت
برای درمان صدمات خفیف مچ پا
۲۵,۰۰۰ تومان
موجود نیست
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »