تجهیزات پزشکی

مچ شست بند آتل دار پاک سمن
Thumb - wrist splint (with hard bar)
۱۴,۹۰۰ تومان
موجود نیست
شست بند آتل دار پاک سمن
Thumb spica support (with bar)
۱۲,۵۰۰ تومان
موجود نیست
آویز دست گردنی پاک سمن
Arm sling
۱۸,۵۰۰ تومان
موجود نیست
آرنج بند پاک سمن
Elbow support
۱۹,۳۵۰ تومان
باند تنیس البو پاک سمن
Tennis elbow strap
۶,۹۰۰ تومان
موجود نیست
مچ بند کف بند شست دار پاک سمن
Elastic wrist support (with thumb cover)
۱۸,۵۰۰ تومان
موجود نیست
مچ بند آتل دار بلند با زاویه فانکشنال پاک سمن
Long wrist splint (with hard bar(
۱۶,۸۰۰ تومان
موجود نیست
مچ بند پل دار پاک سمن
Wrist support (with bar)
۷,۵۰۰ تومان
مچ بند قابل تنظیم پاک سمن
Adjustable wrist support
۷,۳۰۰ تومان
موجود نیست
مچ بند الاستیک پاک سمن
Elastic simple wrist support
۳,۰۰۰ تومان
موجود نیست
مچ بند حوله ای پاک سمن
Towelly wrist support
۲,۰۰۰ تومان
موجود نیست
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »