تجهیزات پزشکی

شانه بازوبند یکطرفه پاک سمن
Shoulder support
۲۵,۵۰۰ تومان
قوزبند پل دار پاک سمن
Clavicle Brace
۳۹,۰۰۰ تومان
موجود نیست
کتف بند یکطرفه پاک سمن
Unilateral shoulder Girdle support
۲۱,۵۰۰ تومان
قوزبند الاستیک پاک سمن
Elastic scapular support
۳۲,۵۰۰ تومان
قوزبند کمربند پل دار پاک سمن
soft taylor corset
۴۵,۹۰۰ تومان
موجود نیست
آویز دست شانه ای (دارای بازو بند الحاقی) پاک سمن
Upper limb sling (with shoulder control)
۱۵,۲۰۰ تومان
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست