تجهیزات پزشکی

کمربند طبی سخت پاک سمن
Lumbosacral corset (with hard bar)
۴۴,۷۰۰ تومان
موجود نیست
کمربند طبی نرم پاک سمن
Lumbosacral corset (with soft bar)
۴۵,۵۰۰ تومان
موجود نیست
کرست کمر دورسو لومبوساکرال طب و صنعت
قابل استفاده در صدمات و بیماری های ستون فقرات پشتی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
موجود نیست